Klijenti & Partneri

Telekomunikacijska kompanija
Naši istaknuti klijenti & partneri

Firma posjeduje kompetencije u projektovanju mrežnih sistema i izradi projektnih dokumentacija, transportu i instalacijama opreme na lokacijama, ispitivanju i puštanju u rad telekomunikacionih uredaja te usluga 24/7 održavanja i nadzora nad telekomunikacionim mrežama.