Reference
Širokopojasne pristupne mreže & Sistema prenosa

Firma posjeduje kompetencije u projektovanju mrežnih sistema i izradi projektnih dokumentacija, transportu i instalacijama opreme na lokacijama, ispitivanju i puštanju u rad telekomunikacionih uredaja te usluga 24/7 održavanja i nadzora nad telekomunikacionim mrežama.

Širokopojasne pristupne mreže

Posebno ističemo kompetencije u domenima širokopojasnih pristupnih mreža .

Sistem prenosa

Posebno ističemo kompetencije u domenima sistema prenosa.

Veoma smo otvoreni i radujemo se saradnji sa svim potencijalnim partnerima.
Projektovanje, instalacija i integracija

OutCom d.o.o je telekomunikacijska kompanija koja se uspješno bavi projektovanjem, instalacijom, integracijom i puštanjem u rad telekomunikacijske opreme. Stručni tim firme OutCom d.o.o posjeduje veliko iskustvo u kvalitetnoj i efikasnoj realizaciji integracijskih projekata, što je već prepoznato od strane naših kupaca.

O nama

Pojedini naši klijenti

Klijenti & Partneri
Accelerates Revenue

Modern networks use open services architectures that support ultra-short micro-release schedules which speed time-to-market.

Automate Networks

In today’s service provider networks, rolling out a new service can be a complicated and costly endeavor.

Best of Breed Networks

SD-Access networks are built on modern architectural principles and apply lessons learned from data center networks.

ACCELERATING THE PATH TO SD-ACCESS

Our open microservices architecture allows your network operations and IT development teams to align.

  • PODCAST: SD-ACCESS MARKET UPDATE
  • TIM SIGNS SD-ACCESS MOU
GET TO KNOW ON PARTNER PAGE